KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TOR DEMİR

KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Tor Demir Metal Ürünleri ve Makina Pazarlama San. Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “tordemir.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

  1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ortak alanları ve iş yerlerimizde işlenen “fiziksel mekan güvenliği” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, oluşabilecek olası olumsuzlukların tespiti ile güvenlik kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Veri Aktarımı

Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için,

hukuka uygun şekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

 

  1. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “tordemir.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Keçiliköy OSB Mahallesi İsmail Sarıgözoğlu Cadde No:15 Yunusemre Manisa” adresine yazılı olarak veya “tordemir@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.