Entegre Kalite Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

TOR DEMİR olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikamız;

Müşteri odaklı bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini geliştirmek,

Ürünlerimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşulları sağlamak,

Tüm çalışanların motivasyonunu artırmak, kendi alanlarıyla ilgili konularda katılımlarını sağlamak, niteliklerini artırmak için eğitmek ve ekip dayanışmasını geliştirmek,

İş kazası ve meslek hastalıklarını önleyerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymak,

Çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, çevre ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymak,

Hedeflere ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,

Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmeleri her alanda uygulamak,

Şirketimizin en önemli varlığı olan bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik açılarından değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlere karşı korumak,

Bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlamak

Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Yönetim Sistemleri standartlarının (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) şartlarını karşılamak, süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.