misyon
Misyonumuz & Vizyonumuz
Vizyonumuz;
Etik ilkelerden asla ödün vermeden profesyonel kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak konusunda dünya markası olmak.

Misyonumuz;

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir partner olmak.

Değerlerimiz

• Müşteri          
• Kalite              
• Yenilikçilik                
• Çalışanlar

Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.
Çevre Politikamız
Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak;

Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak üzere çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler geliştirme, tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri uygulamak,

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında ortaya çıkan sağlık/güvenlik riskleri ve çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek,

Geliştirme ve uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri önleyecek şekilde planlamak,

Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak çevre kirliliğinin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

Çalışanların bireysel sağlıklarını koruyarak, çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek,

Tesislerimizde, şantiyelerimizde, projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin "Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma" felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak,

Ürün ve çözümlerimize ait çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri müşterilerimize iletmek,

Resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılıp destek vermek Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizi geliştirecek amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.

Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi TORDEMİR MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.

Copyright © 2016 TOR DEMİR